Vychystání

Vychystání

Proces vychystání zboží před expedicí představuje vyskladnění zboží z lokací, které jsou určeny systémem a přípravu tohoto zboží pro finální balení a expedici.

 

 

 

 

 

 

 

  • ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vychystání probíhá v naprosté většině proti předem zavedenému dokladu (prodejní objednávce, poptávce, zakázce apod.), i když systém umožňuje provést také vychystání bez dokladu.

Aby bylo možno určitý doklad vychystat, musí nejprve proběhnout jeho alokace. Při alokaci dokladu systém zkontroluje, zda je skladem dostatečná zásoba pro vykrytí všech položek dokladu, nebo zda určité položky nelze z nějakého důvodu vykrýt. Pro položky, které vykrýt lze, systém určí konkrétní lokace a potřebné množství v nich pro objednávku rezervuje. Výběr nejvhodnější lokace je ovlivněn nastavením parametrů alokace, které se může lišit podle konkrétní implementace systému.

Doklad, který byl úspěšně alokován, pak může být vychystán skladníkem prostřednictvím mobilního terminálu. Systém setřídí lokace, ze kterých má být vychystáno zboží, podle parametrem určeného kritéria. To umožňuje optimalizovat pohyb skladníka po skladu, případně zajistit aby např. objemné či těžké zboží bylo vychystáno jako první atd. Během vychystání je skladník prostřednictvím mobilního terminálu informován o lokaci, ze které má provést vychystání, a zboží a množství, které má vychystat. Pro potvrzení sejme kód lokace, kód ze zboží, zadá vychystávané množství, a pokud je označen vychystávací obal, sejme kód vychystávacího obalu. Takto pokračuje přes všechny položky dokladu.

Po ukončení vychystání je možné vytisknout balicí listy s obsahy jednotlivých vytvořených vychystávacích obalů, objednávka je uzavřena a čeká na expedici (předání zákazníkovi nebo dopravci).

 

Pro vlastní provedení vychystání je možné použít tři různá HW zařízení:

  1. Mobilní terminál (mobilní klient systému NETTOControl) je používán pro vychystání položek uložených v regálových lokacích
  2. Expediční vážicí pracoviště (vážní klient systému NETTOControl) je používáno pro vychystání zboží podle hmotnosti. Navážené zboží pro danou prodejní objednávku je automaticky odepisováno z příslušného řádku objednávky až do okamžiku dosažení objednaného množství s příslušnou tolerancí
  3. Etiketovací zařízení (vážní klient systému NETTOControl) je používáno tam, kde během vychystání je nutné zboží nejen vážit, ale i označit příslušnou etiketou vytištěnou po zvážení

 

Pro vychystání jedné prodejní objednávky mohou být paralelně použita všechna uvedená zařízení. Rozdělení jednotlivých řádků objednávky mezi uvedená zařízení může provést skladový dispečer prostřednictvím PC klienta systému, nebo může být prováděno systémem automaticky, podle sortimentu.

 

  • PODPOROVANÉ TYPY VYCHYSTÁNÍ

Systém NETTOControl - WMS podporuje více typů vychystání, které lze volit v závislosti na konkrétních podmínkách, aby bylo dosaženo maximální rychlosti a přesnosti vychystávacího procesu. Zde jsou uvedeny nejdůležitější podporované typy vychystání:


PŘÍMÉ VYCHYSTÁNÍ
Na 1 dokladu pracuje právě 1 skladník. Jde o klasický a nejjednodušší způsob vychystání, často používaný ve skladech s menší obrátkou zboží.

 

PARALELNÍ VYCHYSTÁNÍ
Na 1 dokladu pracuje paralelně více skladníků. Tento typ je vhodný pro vychystávání dokladů s mnoha položkami a zajišťuje podstatné urychlení vychystávacího procesu.

 

HROMADNÉ VYCHYSTÁNÍ

1 nebo více skladníků provádí vychystání skupiny dokladů, která byla předem vytvořena pomocí PC klienta. Tento typ vychystání je vhodný tam, kde se zpracovávají doklady obsahující málo (řádově jednotky) položek. Je tak umožněno vychystat více dokladů najednou během jediného průchodu skladem, což představuje podstatné zrychlení práce.

 

ZÓNOVÉ VYCHYSTÁNÍ
Jediný doklad (případně i skupinu dokladů) vychystává paralelně více skladníků, přičemž každý skladník má přidělenu právě jednu skladovou zónu. Systém každému skladníkovi nabízí na mobilních terminálech k vychystání pouze položky, které přísluší do jemu přidělené zóny. Systém práce je zde velmi podobný vychystání paralelnímu, ale zde mají skladníci přesně vymezeny oblasti své působnosti.

 

REVERZNÍ VYCHYSTÁNÍ
Na 1 dokladu nebo skupině dokladů pracují právě 2 skladníci, přičemž jeden je navigován po určené vychystávací trase dopředu a druhý opačným směrem. Tak je zajištěno, že si nebudou vychystávat položky „pod rukou“.

 

DVOUSTUPŇOVÉ VYCHYSTÁNÍ
V tomto typu vychystání je nejprve vytvořena větší skupina dokladů. První skupina skladníků má pak za úkol pouze vychystat a odvézt na určené místo všechno vychystané zboží pro skupinu dokladů, a to bez ohledu na příslušnost zboží ke konkrétnímu doklad. Ve druhé fázi pak jiná skupina skladníků provádí roztřídění takto připraveného zboží podle konkrétních dokladů. Tento typ vychystání je vhodný tam, kde je zapotřebí velmi rychle vychystat zboží pro větší skupinu podobných dokladů.

 

  • DOPLNĚNÍ

 

Úkolem procesu doplňování je v případě poklesu zásoby zboží na vychystávacích lokacích na nulu, nebo po stanovenou minimální mez, vygenerovat požadavek na doplnění vychystávací lokace zbožím z lokace skladovací. Skladníkovi zodpovědnému za doplňování pak mobilní terminál zobrazuje aktuální požadavky na doplnění a ten provádí příslušná doplnění vychystávacích lokací (tedy přeskladnění zboží do nich).

Proces doplňování vychystávacích lokací představuje v podstatě speciální případ přeskladnění. Aby ho bylo možné využít, musí být v mapě skladu definovány jak vychystávací lokace, tak lokace skladovací. Vychystávací lokace jsou většinou umístěny ve spodních patrech regálů, aby byly dostupné pro ruční vychystání, a jsou zde skladována menší balení zboží. Ve skladovacích lokacích jsou naopak uloženy velké balení zboží, jako jsou celé palety.

 


 

design

KONTAKTUJTE NÁS
tel.: +420 271 001 850

Kontakty
POPTÁVKA
Poptávka Jak nakupovat
 
 
NETTO Electronics s.r.o.
Malešická 45a/2777
CZ - 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 877
Fax: +420 271 001 879
sales@vahyNetto.cz
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.